Ilmoittautuminen koulutukseen

Ilmoittautuminen koulutukseen

Kouluun ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Lomakkeeseen on liitettävä oppilaan viimeisin todistus sekä kaikki muut koulunkäyntiin liittyvät pedagogiset asiakirjat ja päätökset sekä kopio passista. Esikouluun ilmoittautuvat oppilaat esittävät liitteenä päiväkodinopettajan lausunnon tmv. HUOM! Skannaa kaikki nämä liitteet valmiiksi ennen kuin aloitat sähköisen lomakkeen täytön.

Lomakkeen vastaanottamisen jälkeen lähetämme koululta sopimuspaperin joka on palautettava koululle huoltajan ( yksinhuoltajuus) / molempien huoltajien allekirjoituksella (yhteishuoltajuus). Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen koulun tilille maksetaan varausmaksu 500 euroa (varausmaksusta palautetaan 300 euroa, jos oppilas ei aloita koulunkäyntiä.) Tosite maksusta toimitetaan rehtorille, jolloin rehtori tekee oppilaaksiottopäätöksen.

Koulun oppilaaksi otetaan ensisijaisesti tilapäisesti ulkomailla asuvia Suomen kansalaisia. Vaatimuksena on myös riittävä suomen kielen taito, joka varmistetaan kouluuntulokeskustelun yhteydessä. Tarvittaessa tehdään kielitutkimus

Oppilaitokset

KOSKI-SIIRROT Tallinnan suomalainen koulu

Valitse tästä vuosiluokka mille haluat lapsesi ilmoittaa. Mikäli perheessä on useampi lapsi jotka halutaan ilmoittaa oppilaiksi Tallinnan suomalaiseen kouluun, heistä jokainen tulee ilmoittaa erikseen. Sopimuslomake tarvitsee täyttää vain kerran, mutta se tulee liittää jokaisen lapsen hakemukseen.

Ei aktiivisia koulutuksia.

Tallinnan suomalainen koulu

Valitse tästä vuosiluokka mille haluat lapsesi ilmoittaa. Mikäli perheessä on useampi lapsi jotka halutaan ilmoittaa oppilaiksi Tallinnan suomalaiseen kouluun, heistä jokainen tulee ilmoittaa erikseen. Sopimuslomake tarvitsee täyttää vain kerran, mutta se tulee liittää jokaisen lapsen hakemukseen.

Ilmoittautuminen oppilaaksi Tallinnan suomalaiseen kouluun

ValitseNimiLuokka-aste
Valitse 0. Esiluokka 0
Valitse 1. luokka 1
Valitse 2. luokka 2
Valitse 3. luokka 3
Valitse 4. luokka 4
Valitse 5. luokka 5
Valitse 6. luokka 6
Valitse 7. luokka 7
Valitse 8. luokka 8
Valitse 9. luokka 9